Logo
Loading...

Klucz do wszystkiego

60.00 zł

Więcej informacji:

Przedwczesna śmierć nie pozwoliła na sfinalizowanie zamierzenia dr. Andrzeja Nieuważnego, który chciał przedstawić rolę Gdańska podczas wojen napoleońskich. „Gibraltar Bałtyku”, jak określał nasze miasto Napoleon, był ważny ze względu na aktywność wywiadowczą wobec Prus i Rosji. Na Bałtyku, przeciwko flocie angielskiej, działali również gdańscy kaprzy. Andrzej Nieuważny wniósł także wiele uzupełnień do tematu i skorygował wiele nieścisłości. Szczególnie cenne są fragmenty oparte na nieznanych dotychczas materiałach źródłowych z archiwów rosyjskich i francuskich.

 

Na 343 stronach czytelnik znajdzie 7 rozdziałów oraz aneksy źródłowe, bibliografię, spisy tabel i ilustracji oraz indeks osobowy.

 

Nieuważny A., Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814, Monografie Muzeum Gdańska, T.4, Gdańsk-Sopot 2022, ss. 343, ISBN: 978-83-964915-5-8, ISBN: 978-83-960990-9-9.