Logo
Loading...

Ulgi i zwolnienia

       ULGI W OPŁATACH

 Prawo zakupu biletu ulgowego przysługuje:

 1. uczniom i studentom (do 26. roku życia),
 2. nauczycielom,
 3. emerytom,
 4. rencistom,
 5. rencistom socjalnym,
 6. kombatantom,
 7. W celu uzyskania ulgi w opłacie za bilet wstępu do MG konieczne jest okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

       ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 

 Zwolnienie z opłaty za zwiedzanie przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
 2. pracownikom muzeów samorządowych oraz wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
 3. członkom: Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 4. posiadaczom Karty Polaka,
 5. posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca zgodnie z Regulaminem Karty Mieszkańca,
 6. posiadaczom Gdańskiej Karty Turysty zgodnie z Regulaminem Karty Turysty,
 7. dzieciom do lat 7 (z wyłączeniem opłat edukacyjnych),
 8. opiekunom zorganizowanych grup szkolnych
 9. dziennikarzom,
 10. przewodnikom z Trójmiasta,
 11. obecnym radnym Miasta Gdańska,
 12. posiadaczom złotych i srebrnych kart VIP wydawanych przez MG,
 13. posiadaczom Kart darczyńcy wydawanych przez MG.     
 14. wolontariuszom współpracującym z MG,
 15. niepełnosprawnym i ich asystentom.
 16. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty za wstęp do MG konieczne jest okazanie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wejścia.
 17. Dyrektor MG ma prawo przyznania ulgi lub zniesienia opłaty za zwiedzanie na uzasadniony wniosek złożony minimum 10 dni roboczych przed terminem zwiedzania na adres kontakt@muzeumgdansk.pl